Chức năng nhiệm vụ

Ngày 30/6/2014, Nhà máy in tiền quốc gia đã tổ chức công bố các quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam liên quan đến tổ chức, hoạt động và bổ nhiệm, điều động cán bộ lãnh đạo của đơn vị này.

Nhà máy in tiền quốc gia được tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên quy định đối với công ty Nhà nước chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên. Ông Nguyễn Văn Toản, Trưởng ban Quản lý phát triển, mở rộng Nhà máy in tiền quốc gia giai đoạn 2009 - 2020 được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Ông Đinh Quý Bảo, Chủ tịch kiêm Giám đốc nhà máy và bà Bùi Thị Hoài, Phó giám đốc được bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên kể từ 1/7.

Ông Trần Văn Tiến, Phó giám đốc được điều động giữ chức Tổng giám đốc Nhà máy in tiền quốc gia.

Thống đốc NHNN cũng có các quyết định bổ nhiệm các ông Chu Mạnh Thắng, Phó Giám đốc; ông Hoàng Trọng Kha, Trưởng phòng Tổ chức Lao động tiền lương; ông Trần Huyền Cương, Trưởng phòng Kế hoạch điều độ sản xuất và ông Nguyễn Văn Long, Phó Xưởng trưởng Xưởng Cơ điện lạnh giữ chức Phó Tổng Giám đốc Nhà máy In tiền Quốc gia từ ngày 1/7/2014;

Bổ nhiệm ông Võ Sỹ Châu, Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ và bà Phùng Thị Thái, Phó Trưởng phòng - Vụ Kiểm toán nội bộ giữ chức kiểm soát viên chuyên trách và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Hà, Phó Trưởng phòng - Vụ Tài chính kế toán giữ chức kiểm soát viên kiêm nhiệm của Nhà máy In tiền Quốc gia.