Đại hội Công đoàn cơ sở Nhà máy In tiền Quốc gia lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đại hội Công đoàn cơ sở Nhà máy In tiền Quốc gia lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày 28/4/2023, CĐCS Nhà máy In tiền Quốc gia đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.