Đại hội Công đoàn cơ sở Nhà máy In tiền Quốc gia lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đại hội Công đoàn cơ sở Nhà máy In tiền Quốc gia lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày 28/4/2023, CĐCS Nhà máy In tiền Quốc gia đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.
Hội thao truyền thống Nhà máy In tiền Quốc gia, năm 2023
Hội thao truyền thống Nhà máy In tiền Quốc gia, năm 2023
Ngày 13/4/2023, Công đoàn Nhà máy In tiền Quốc gia tổ chức Hội thao truyền thống năm 2023 chào mừng kỷ niệm 32 năm thành lập Nhà máy (22/4/1991 – 22/4/2023), chào mừng Đại hội XI Công đoàn Nhà máy In tiền Quốc gia.