Hội thảo khu vực về thống kê FDI các nước thành viên ASEAN

Đăng ngày: 14/08/2015 - Ngân hàng Nhà nước Việt nam

 
 
 
Ngày 12 – 13/8/2015, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Ban Thư ký ASEAN đã tổ chức Hội thảo khu vực về thống kê đầu tư trực tiếp nước ngoài dành cho 10 nước thành viên ASEAN.
 
 
 
 
 
 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Đặng Xuân Quang – Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh: Hiện nay, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được nhìn nhận như một trong những trụ cột tăng trưởng kinh tế của các quốc gia trong khu vực. Vai trò của FDI được thể hiện rất rõ qua việc đóng góp vào các yếu tố quan trọng của tăng trưởng như bổ sung nguồn vốn đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm… Ngoài ra, FDI cũng đóng góp tích cực trong việc tạo nguồn thu ngân sách và thúc đẩy các nước hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới…

Trong bối cảnh cộng đồng kinh tế ASEAN dự kiến được thành lập vào cuối năm 2015 và được đánh giá là một bước ngoặt đánh dấu sự hòa nhập toàn diện của các nền kinh tế khu vực Đông Nam Á, việc tổ chức Hội thảo khu vực ASEAN về thống kê FDI có ý nghĩa quan trọng giúp các nước thành viên cập nhật thông tin và có các chính sách thu hút, quản lý vốn FDI một cách phù hợp, hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế của ASEAN.

Trong hai ngày Hội thảo, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận về các nội dung như: Phương pháp luận thống kê FDI, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn thu thập số liệu FDI, nâng cao chất lượng thống kê dòng vốn FDI.

SN