Kế hoạch đấu thầu

Đề nghị cung cấp báo giá dịch vụ đào tạo, nâng cap cho cán bộ quản lý, kỹ sư và công nhân kỹ thuật phục vụ công tác quản lý và vận hành Nhà máy In tiền mới

Nhà máy In tiền Quốc gia có tham gia xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao cho cán bộ quản lý, kỹ sư và công nhân kỹ thuật phục vụ công tác quản lý và vận hành Nhà máy In tiền mới.

Thông báo mời đấu giá phế liệu

Nhà máy In tiền Quốc gia tổ chức đấu giá phế liệu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp vật tư phụ phục vụ sản xuất năm 2023

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp vật tư phụ phục vụ sản xuất năm 2023

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình "Sửa chữa, cải tạo nền nhà xưởng A1"

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình "Sửa chữa, cải tạo nền nhà xưởng A1"

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu VTC23-02 Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B05 năm 2023

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu VTC23-02 Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B05 năm 2023

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp phụ tùng thay thế cho máy in Super Orlof Intaglio 63402110

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp phụ tùng thay thế cho máy in Super Orlof Intaglio 63402110

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp phụ tùng cho máy kiểm tra chất lượng và đóng gói hình nhỏ BPS 2000 OBIS

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp phụ tùng cho máy kiểm tra chất lượng và đóng gói hình nhỏ BPS 2000 OBIS

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình "Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ Nhà máy In tiền Quốc gia"

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình "Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ Nhà máy In tiền Quốc gia"

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTC23-01 Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B94 năm 2023

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTC23-01 Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B94 năm 2023

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Nạo hút, vận chuyển và xử lý cặn bã mực in thải năm 2023

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Nạo hút, vận chuyển và xử lý cặn bã mực in thải năm 2023

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tổ chức chương trình sinh hoạt nữ công ngoại khóa cho nữ CBCNV Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tổ chức chương trình sinh hoạt nữ công ngoại khóa cho nữ CBCNV Nhà máy In tiền Quốc gia

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tổ chức chương trình sinh hoạt nữ công ngoại khóa cho nữ CBCNV Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tổ chức chương trình sinh hoạt nữ công ngoại khóa cho nữ CBCNV Nhà máy In tiền Quốc gia

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Nạo hút, vận chuyển và xử lý cặn bã mực in thải năm 2023

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Nạo hút, vận chuyển và xử lý cặn bã mực in thải năm 2023

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa năm 2023

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa năm 2023

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp bộ khung C và bộ thanh kẹp cho mạ bản Niken

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp bộ khung C và bộ thanh kẹp cho mạ bản Niken