Kế hoạch đấu thầu

Đề nghị báo giá vật tư phục vụ sửa chữa

Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu mua vật tư phục vụ sửa chữa - thanh hút đuôi giấy máy in Heidelberg SM120 C459 Sucker bar cpl

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa tổ tạp vụ, trần tầng 2 nhà A2 và một số công việc khác

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa tổ tạp vụ, trần tầng 2 nhà A2 và một số công việc khác

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp phụ tùng cho máy in phủ Heidelberg

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp phụ tùng cho máy in phủ Heidelberg

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo dưỡng hệ thống phòng cháy và chữa cháy - Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo dưỡng hệ thống phòng cháy và chữa cháy - Nhà máy In tiền Quốc gia

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ du lịch cho tổ trưởng, trưởng kíp, chiến sĩ thi đua và thương binh, con liệt sĩ năm 2019

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ du lịch cho tổ trưởng, trưởng kíp, chiến sĩ thi đua và thương binh, con liệt sĩ năm 2019

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp lịch treo tường năm 2020

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp lịch treo tường năm 2020

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ du lịch cho tổ trưởng, trưởng kíp, chiến sĩ thi đua và thương binh, con liệt sĩ năm 2019

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ du lịch cho tổ trưởng, trưởng kíp, chiến sĩ thi đua và thương binh, con liệt sĩ năm 2019

Thông báo mời thầu gói thầu Khám chuyên khoa phụ sản nữ CBCNV Nhà máy In tiền Quốc gia năm 2019

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu Khám chuyên khoa phụ sản nữ CBCNV Nhà máy In tiền Quốc gia năm 2019

Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp lắp đặt Camera giám sát tại tầng 3 nhà A5, khu vực sân nhà A1, A2, A3

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp lắp đặt Camera giám sát tại tầng 3 nhà A5, khu vực sân nhà A1, A2, A3

Kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ và các rủi ro đặc biệt cho Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ và các rủi ro đặc biệt cho Nhà máy In tiền Quốc gia

Kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu gói thầu VTC20-03 Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B05

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu gói thầu VTC20-03 Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B05

Đề nghị báo giá vật tư hóa chất xử lý nước thải

Nhà máy In tiền Quốc gia dự kiến mua một số hóa chất xử lý nước thải phục vụ sản xuất

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp, sinh hoạt năm 2020

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp, sinh hoạt năm 2020

Kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu gói thầu Bảo dưỡng, sửa chữa thay thế các thiết bị hỏng của hệ thống phân làn kiểm soát ra - vào

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu gói thầu Bảo dưỡng, sửa chữa thay thế các thiết bị hỏng của hệ thống phân làn kiểm soát ra - vào

Kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu gói thầu Mua sắm điều hòa lắp đặt tại tầng 1 nhà A4

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu gói thầu Mua sắm điều hòa lắp đặt tại tầng 1 nhà A4