Kế hoạch đấu thầu

Thông báo mời thầu gói thầu VTP24-03 Cung cấp băng thếp cho máy bó tiền

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Thông báo mời thầu gói thầu VTP24-03 Cung cấp băng thếp cho máy bó tiền

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP24-01 Cung cấp niken viên

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP24-01 Cung cấp niken viên

Thông báo mời thầu gói thầu VTP24-06 Cung cấp nỉ cho máy in

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Thông báo mời thầu gói thầu VTP24-06 Cung cấp nỉ cho máy in

Đề nghị báo giá dịch vụ thay thế cam đảo trở máy in Heidelberg SM-102

Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu dịch vụ sửa chữa máy in Heidelberg SM-102

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục nhà xưởng A1 để đảm bảo an toàn sản xuất

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục nhà xưởng A1 để đảm bảo an toàn sản xuất

Thông báo mời thầu gói thầu VTP24-05 Cung cấp cao su cho máy in

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Thông báo mời thầu gói thầu VTP24-05 Cung cấp cao su cho máy in

Đề nghị báo giá bao vải đựng sản phẩm

Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu mua bao vải đựng sản phẩm để phục vụ sản xuất

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ Nhà máy In tiền Quốc gia

Thông báo mời thầu gói thầu VTP24-04 Cung cấp dây sợi se

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Thông báo mời thầu gói thầu VTP24-04 Cung cấp dây sợi se

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp xe nâng cắt kéo bán tự động 1.000kg chiều dài càng nâng 1080mm

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp xe nâng cắt kéo bán tự động 1.000kg chiều dài càng nâng 1080mm

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán quyết toán vốn thực hiện gói thầu: Dỡ tải khỏi phương tiện vận chuyển và lắp đặt thô máy in phủ

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán quyết toán vốn thực hiện gói thầu: Dỡ tải khỏi phương tiện vận chuyển và lắp đặt thô máy in phủ

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp và lắp đặt đèn Xenon WX7.5

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp và lắp đặt đèn Xenon WX7.5

Thông báo mời thầu gói thầu VTP24-02 Cung cấp bao vải đựng sản phẩm

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Thông báo mời thầu gói thầu VTP24-02 Cung cấp bao vải đựng sản phẩm

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ sửa chữa máy đo độ sâu

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ sửa chữa máy đo độ sâu

Thông báo mời thầu gói thầu VTP24-01 Cung cấp niken viên

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Thông báo mời thầu gói thầu VTP24-01 Cung cấp niken viên