Kế hoạch đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Khám sức khỏe định kỳ năm 2023

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Khám sức khỏe định kỳ năm 2023

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ và các rủi ro đặc biệt cho Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ và các rủi ro đặc biệt cho Nhà máy In tiền Quốc gia

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp giầy bảo hộ cho người lao động năm 2023

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp giầy bảo hộ cho người lao động năm 2023

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp quần áo bảo hộ cho người lao động năm 2023

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp quần áo bảo hộ cho người lao động năm 2023

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp lịch treo tường năm 2024

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp lịch treo tường năm 2024

Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ và các rủi ro đặc biệt cho Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ và các rủi ro đặc biệt cho Nhà máy In tiền Quốc gia

Thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu "Cung cấp và lắp đặt 02 dây chuyền thiết bị in tiền chuyên dùng đồng bộ và hoàn chỉnh" - Dự án NH.09B

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu "Cung cấp và lắp đặt 02 dây chuyền thiết bị in tiền chuyên dùng đồng bộ và hoàn chỉnh" - Dự án NH.09B

Đề nghị báo giá lịch treo tường năm 2024

Nhà máy In tiền Quốc gia đang xây dựng kế hoạch xây dựng mua sắm lịch treo tường năm 2024, đề nghị các đơn vị quan tâm báo giá

Thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình "Cải tạo, sửa chữa chống thấm dột, lăn sơn Phòng Tổ chức - LĐTL; nhà xưởng Cơ điện; nhà xưởng A2, A5 và một số công việc khác"

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình "Cải tạo, sửa chữa chống thấm dột, lăn sơn Phòng Tổ chức - LĐTL; nhà xưởng Cơ điện; nhà xưởng A2, A5 và một số công việc khác"

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP23-02 Cung cấp cao su bọc ống ép in Intaglio

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP23-02 Cung cấp cao su bọc ống ép in Intaglio

Về việc báo giá bảo hiểm con người năm 2023-2024

Nhà máy In tiền Quốc gia dự kiến mua bảo hiểm con người cho người lao động của Nhà máy In tiền Quốc gia năm 2023-2024. Đề nghị quý đơn vị quan tâm báo giá cho Nhà máy

Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp giầy bảo hộ cho người lao động năm 2023

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có hông báo mời thầu gói thầu Cung cấp giầy bảo hộ cho người lao động năm 2023

Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp quần áo bảo hộ cho người lao động năm 2023

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp quần áo bảo hộ cho người lao động năm 2023

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP23-24 Cung cấp nỉ cho máy in Intaglio

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP23-24 Cung cấp nỉ cho máy in Intaglio

Thông báo mời thầu gói thầu Khám sức khỏe định kỳ năm 2023

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Thông báo mời thầu gói thầu Khám sức khỏe định kỳ năm 2023