Kế hoạch đấu thầu

Thông báo mời thầu gói thầu VTP21-26 Cung cấp chì viên niêm phong

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP21-26 Cung cấp chì viên niêm phong

Thông báo mời thầu gói thầu VTP21-32 Cung cấp màng lót mài bản

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Thông báo mời thầu gói thầu VTP21-32 Cung cấp màng lót mài bản

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-01 Cung cấp bìa lót cao su bọc ống ép in Intaglio

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-01 Cung cấp bìa lót cao su bọc ống ép in Intaglio

Thông báo mời thầu gói thầu VTP21-13 Cung cấp niken viên

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP21-13 Cung cấp niken viên

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP21-08 Cung cấp giấy in offset

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP21-08 Cung cấp giấy in offset

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình Cải tạo, lăn sơn nhà A4, A5, tường rào, vỉa hè, vườn hoa

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình Cải tạo, lăn sơn nhà A4, A5, tường rào, vỉa hè, vườn hoa

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP21-06 Cung cấp 20.000 lít dầu thầu dầu sunfonat cho hệ thống xử lý nước thải

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP21-06 Cung cấp 20.000 lít dầu thầu dầu sunfonat cho hệ thống xử lý nước thải

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP21-22 Cung cấp vải lau máy đã tẩy hồ

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP21-22 Cung cấp vải lau máy đã tẩy hồ

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình Cải tạo, lăn sơn nhà A4, A5, tường rào, vỉa hè, vườn hoa

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình Cải tạo, lăn sơn nhà A4, A5, tường rào, vỉa hè, vườn hoa

Thông báo mời đấu giá

Nhà máy In tiền Quốc gia tổ chức đấu giá phế liệu

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-02 Cung cấp cao su bọc ống ép in Intaglio

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-02 Cung cấp cao su bọc ống ép in Intaglio

Thông báo mời thầu gói thầu VTP21-20 Cung cấp bản in

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP21-20 Cung cấp bản in

Thông báo mời thầu gói thầu VTP21-33 Cung cấp cao su offset cho máy in của Komori

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP21-33 Cung cấp cao su offset cho máy in của Komori

Thông báo mời thầu gói thầu VTP21-35 Cung cấp dầu cho máy in

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP21-35 Cung cấp dầu cho máy in

Thông báo mời thầu gói thầu Cải tạo, nâng cấp, mở rộng phòng họp số 3

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu Cải tạo, nâng cấp, mở rộng phòng họp số 3