Kế hoạch đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa đặc biệt năm 2021

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa đặc biệt năm 2021

Thông báo điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp camera nhận dạng số series cho máy kiểm tra tờ to (Super check)

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp camera nhận dạng số series cho máy kiểm tra tờ to (Super check)

Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp dao máy cắt

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp dao máy cắt

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP21-19 Cung cấp A-xê-tôn (CH3COCH3)

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP21-19 Cung cấp A-xê-tôn (CH3COCH3)

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP21-26 Cung cấp chì viên niêm phong

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP21-26 Cung cấp chì viên niêm phong

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp khung nhựa và vải lọc cho hệ thống xử lý nước thải

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp khung nhựa và vải lọc cho hệ thống xử lý nước thải

Về việc làm rõ E-HSMT gói thầu VTP21-03 Cung cấp cao su bọc ống ép in Intaglio

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có văn bản về việc làm rõ E-HSMT gói thầu VTP21-03 Cung cấp cao su bọc ống ép in Intaglio

Đề nghị báo giá vật tư

Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu mua vật tư phục vụ sản xuất, cụ thể như sau: 1. Bơm hơi Garner Denver V - KTR140 140/160 Số lượng: 02 cái

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp 400kg niken viên

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp 400kg niken viên

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp công trình Xây dựng trạm bơm cải tạo thoát nước - Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp công trình Xây dựng trạm bơm cải tạo thoát nước - Nhà máy In tiền Quốc gia

Thông báo mời thầu gói thầu VTP21-03 Cung cấp cao su bọc ống ép in Intaglio

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP21-03 Cung cấp cao su bọc ống ép in Intaglio

Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp 1.040kg niken viên

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp 1.040kg niken viên

Thông báo mời thầu gói thầu VTP21-01 Cung cấp bìa lót cao su bọc ống ép in Intaglio

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP21-01 Cung cấp bìa lót cao su bọc ống ép in Intaglio

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp nỉ cho máy Intaglio

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp nỉ cho máy Intaglio

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dao máy cắt

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dao máy cắt