Kế hoạch đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình "Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ Nhà máy In tiền Quốc gia"

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình "Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ Nhà máy In tiền Quốc gia"

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp cặp công tác cá nhân

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp cặp công tác cá nhân

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ và các rủi ro đặc biệt cho Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ và các rủi ro đặc biệt cho Nhà máy In tiền Quốc gia

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp lịch treo tường năm 2023

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp lịch treo tường năm 2023

Kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu gói thầu Cung cấp phụ tùng cho các máy In KBBNS

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu gói thầu Cung cấp phụ tùng cho các máy In KBBNS

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp thuốc năm 2022 - 2023

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp thuốc năm 2022 - 2023

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp cặp công tác cá nhân

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp cặp công tác cá nhân

Thông báo mời đấu giá phế liệu sau xử lý thành phần nguy hại

Nhà máy In tiền Quốc gia tổ chức đấu giá phế liệu sau xử lý thành phần nguy hại

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cố định, công cụ dụng cụ thanh lý của Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá để thanh lý tài sản

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp lịch treo tường năm 2023

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp lịch treo tường năm 2023

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp giày bảo hộ cho người lao động năm 2022

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp giày bảo hộ cho người lao động năm 2022

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Cải tạo, lăn sơn nhà A4, A5, tường rào, vỉa hè, vườn hoa

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Cải tạo, lăn sơn nhà A4, A5, tường rào, vỉa hè, vườn hoa

Đề nghị báo giá hàng hóa phục vụ sản xuất

Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu mua sắm hàng hóa phục vụ sản xuất

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp trang phục và phương tiện bảo vệ cá nhân cho lực lượng Bảo vệ Nhà máy năm 2022

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp trang phục và phương tiện bảo vệ cá nhân cho lực lượng Bảo vệ Nhà máy năm 2022

Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp thuốc năm 2022-2023

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp thuốc năm 2022-2023