Sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Đăng ngày: 23/07/2015 - Ngân hàng Nhà nước Việt nam

 
 
 
Ngày 21/7/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1392/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
 
 
 
 
 
 

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận bổ sung Điểm 8 Giấy phép hoạt động số 0001/NH-GP ngày 08/6/1991 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam các nội dung hoạt động “Mua, bán trái phiếu Chính phủ; Mua, bán nợ”; đồng thời, sửa đổi Điểm 9 Giấy phép hoạt động nêu trên như sau: “Thời hạn hoạt động: 99 năm kể từ ngày 8/6/1991”.

 

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng đối với nội dung thay đổi nêu trên.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/8/2015 và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 0001/NH-GP ngày 08/6/1991 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.

 

NH