Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2015

Đăng ngày: 29/06/2015 - Chinhphu.vn

 
 
 
Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ngày 29/6/2015, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6/2015 trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.
 
 
 
 
 
 

Theo chương trình, tại phiên họp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2015, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2015, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trình bày tại phiên họp cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2015, nền kinh tế tiếp tục phục hồi và đạt kết quả cao hơn cùng kỳ năm trước. Kinh tế vĩ mô ổn định, chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức thấp. Tăng trưởng GDP quý II cao hơn quý I và tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt mức tăng cao nhất (6,28%) trong vòng 5 năm trở lại đây. Công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Khu vực dịch vụ tăng trưởng khá. Tín dụng tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm trước; mặt bằng lãi suất duy trì ở mức ổn định và giảm so với cuối năm 2014, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp huy động thêm nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh; cán cân thanh toán tổng thể thặng dư. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao hơn cùng kỳ năm trước. Giải ngân vốn FDI đạt khá. Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng, nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị phục vụ cho đầu tư sản xuất kinh doanh và xuất khẩu tăng. Hoạt động phát triển doanh nghiệp tiếp tục chuyển biến tích cực. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, Báo cáo cũng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, trong đó nổi lên là tăng trưởng khu vực nông nghiệp và thủy sản đạt thấp hơn cùng kỳ năm trước; xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước giảm so với cùng kỳ; kết quả giảm nghèo ở một số địa phương chưa thực sự bền vững, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn cao…

Dự kiến Bộ Nội vụ cũng sẽ có báo cáo tóm tắt về công tác cải cách hành chính quý II/2015.

Tiếp đó, lãnh đạo các địa phương sẽ phát biểu thảo luận, nêu các kiến nghị, đề xuất. Các vị bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phát biểu giải đáp, làm rõ về các đề xuất, kiến nghị của các địa phương liên quan đến phạm vi quản lý của bộ, ngành mình, hoặc tham gia ý kiến vào các Báo cáo.

Cuối cùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ phát biểu kết luận phiên họp.

Phiên họp sẽ diễn ra trong ngày 29/6/2015.

(Theo Chinhphu.vn)