NHNN xác nhận đăng ký phát hành thêm thẻ cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Đăng ngày: 30/07/2015 - Ngân hàng Nhà nước Việt nam

NHNN xác nhận đăng ký phát hành thêm thẻ cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
 
 
 
 
 
 
 
Ngày 24/7/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 5594/NHNN-TT xác nhận Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Ngoại thương Việt Nam đã đăng ký phát hành thêm Thẻ tín dụng quốc tế.
 
 
 
 
 
 

 

 

Theo đó, NHNN xác nhận Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã đăng ký phát hành thêm 01 loại Thẻ tín dụng quốc tế (Thẻ tín dụng quốc tế đồng thương hiệu Vietcombank Vietravel Visa) tại NHNN theo mẫu với các chức năng, tiện ích đi kèm được nêu tại Giấy đăng ký thẻ ngân hàng số 7551/VCB-TTT ngày 06/7/2015 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

NHNN yêu cầu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thực hiện đúng theo các quy định của NHNN tại Quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN ngày 15/05/2007 của Thống đốc NHNN; đồng thời tuân thủ quy định về các nguyên tắc quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử, quy định về việc đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng và quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên internet.

LG