Thông báo thay đổi thành viên hệ thống thanh toán liên ngân hàng

Đăng ngày: 26/12/2015 - Ngân hàng Nhà nước Việt nam

 
 
 
 
Ngày 21/12/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 9741/NHNN-CNTH thông báo thay đổi thành viên tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng.
 
 
 
 
 
 

Theo đó, Ban điều hành Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng chấp thuận cho 01 đơn vị thành viên tham gia Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng từ ngày 22/12/2015, cụ thể:

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, mã ngân hàng: 01204001; địa chỉ: Số 2 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội; điểm kết nối thanh toán điện tử liên ngân hàng tại Sở Giao dịch NHNN.

Ban điều hành Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng đề nghị Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thông báo và chỉ đạo các đơn vị tham gia thực hiện.

SN