Công ty TNHH ZION được cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Đăng ngày: 21/01/2016 - Ngân hàng Nhà nước Việt nam

 
 
 
Ngày 18/01/2016, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Giấy phép số 19/GP-NHNN về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
 
 
 
 
 
 

Theo Giấy phép này, Thống đốc NHNN quyết định cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho Công ty TNHH ZION (Công ty TNHH ZION có mã số doanh nghiệp: 0101659783 và có địa điểm đặt trụ sở chính tại: Số 76 Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

Các dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép gồm có: Dịch vụ cổng thanh toán điện tử; Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; Dịch vụ ví điện tử.

Khi triển khai cung ứng các dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép, Công ty TNHH ZION phải thực hiện theo đúng các nội dung và cam kết về phương án kinh doanh được nêu tại Hồ sơ xin cấp Giấy phép của Công ty TNHH ZION đã gửi NHNN.

Công ty TNHH ZION phải kết nối với một tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử (được NHNN cấp phép) khi cung ứng dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán cho khách hàng có tài khoản tại nhiều ngân hàng. Đồng thời, phải bổ sung tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện được quy định tại khoản 2b Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-NHNN gửi NHNN.

Khi có nhu cầu và đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn của bộ tiêu chuẩn kỹ thuật do tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ bù trừ điện tử ban hành, Công ty TNHH ZION được thực hiện kết nối với tổ chức này theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình cung ứng các dịch vụ trung gian thanh toán, Công ty TNHH ZION phải tuân thủ quy định tại Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán, Thông tư số 47/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 của NHNN quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng cũng như các yêu cầu về quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra của NHNN và các cơ quan quản lý liên quan.

Giấp phép này có thời hạn là 10 năm và có hiệu lực kể từ ngày ký.

CKH