Thay đổi tên Văn phòng đại diện của Ngân hàng Korea Exchange Bank tại TP. Hồ Chí Minh

Đăng ngày: 01/02/2016 - Ngân hàng Nhà nước Việt nam

 
 
 
 
Ngày 27/01/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 95/QĐ-NHNN về việc thay đổi tên Văn phòng đại diện của Ngân hàng Korea Exchange Bank tại TP. Hồ Chí Minh.
 
 
 
 
 
 

Theo đó, NHNN chấp thuận việc thay đổi tên Văn phòng đại diện của Ngân hàng Korea Exchange Bank tại TP. Hồ Chí Minh ghi tại Điều 1 Giấy phép mở Văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài số 06/GP-VPĐD ngày 24/07/2002 với tên tiếng Việt: Văn phòng đại diện Ngân hàng KEB tại TP. Hồ Chí Minh; Tên tiếng Anh: KEB Hana Bank – Ho Chi Minh City Representative Office.

Quyết định số 95/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép mở Văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài số 06/GP-VPĐD ngày 24/07/2002 do Thống đốc NHNN cấp cho Văn phòng đại diện Ngân hàng Korea Exchange Bank tại TP. Hồ Chí Minh.

Văn phòng đại diện Ngân hàng KEB Hana tại TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký việc thay đổi tên gọi nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Hà My