Thông báo ngừng tham gia Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng

Đăng ngày: 30/03/2016 - Ngân hàng Nhà nước Việt nam

 
 
 
Ngày 24/3/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 1735/NHNN-CNTH về việc thông báo thay đổi thành viên Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.
 
 
 
 
 
 

Theo văn bản này, trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc Ngân hàng liên doanh Việt Thái, Ban điều hành Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng chấp thuận cho Ngân hàng liên doanh Việt Thái (HO) (mã ngân hàng: 79504001; địa chỉ đơn vị: Số 02 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, điểm kết nối thanh toán liên ngân hàng: NHNN – Chi nhánh thành phố Hồ Chính Minh) được ngừng tham gia Hệ thống chuyển hoạt động thanh toán điện tử liên ngân hàng từ ngày 23/3/2016.

 

 My