Đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà máy In tiền Quốc gia nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Đăng ngày: 26/06/2020 -

Ngày 25/6/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Nhà máy In tiền Quốc gia – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Kim Anh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng NHNN, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN; đồng chí Trần Việt Bắc - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW; đại diện các Ban của Đảng ủy cơ quan NHTW.
 
 

Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà máy In tiền Quốc gia nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội
 

Về phía Nhà máy In tiền Quốc gia có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Lãnh đạo, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng các đảng viên của Đảng bộ Nhà máy In tiền Quốc gia…

 

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Lê Thái Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Nhà máy In tiền Quốc gia cho biết: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Nhà máy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Nhà máy In tiền Quốc gia hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

image

Toàn cảnh Đại hội

Đối với công tác xây dựng Đảng, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được bám sát với các nội dung theo sự chỉ đạo của Đảng uỷ cơ quan NHTW và thực tế tại Nhà máy, việc triển khai được cụ thể hoá bằng các biện pháp, hình thức cụ thể. Các Nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Trung ương và Đảng bộ cấp trên đã được tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra đánh giá tổng kết cụ thể. Sinh hoạt định kỳ của các chi bộ được duy trì thường xuyên và chú trọng về chất lượng, nội dung sinh hoạt.

 

Đại hội cũng đã xác định phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Nhà máy In tiền Quốc gia nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, làm tốt công tác phổ biến, quán triệt kịp thời đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 khóa XII, và các Nghị quyết của Đảng ủy cơ quan NHTW; phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên cam kết về thực hiện tốt việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm; phấn đấu trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp từ 40-50 đảng viên ... 

image

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

 

Đại hội đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà máy; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; Dự thảo văn bản góp ý đối với các văn kiện của Đại hội XIII của Đảng và báo cáo chính trị của Đảng uỷ cơ quan NHTW.

 

Các ý kiến, tham luận của các đảng viên trình bày tại Đại hội đều thống nhất đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất trí với phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực để đẩy mạnh hơn nữa công tác Đảng, công tác chuyên môn tại đơn vị.

 

Đồng tình với những nội dung đánh giá của Đảng bộ Nhà máy In tiền Quốc gia về kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Việt Bắc, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW cho rằng: Mặc dù quản lý, điều hành một đơn vị sản xuất lớn, số lượng người lao động đông, mặt hàng sản xuất đặc biệt nhưng với sự nỗ lực cố gắng, quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy, Hội đồng Thành viên và Ban Điều hành Nhà máy đã phối hợp chặt chẽ, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Đặc biệt, hằng năm Nhà máy luôn hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao, đảm bảo số lượng, chất lượng và hạn chế tối đa các sản phẩm lỗi, hỏng.

 

Trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Nhà máy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng; kịp thời quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Nhà máy In tiền Quốc gia thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy cơ quan NHTW đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định số 101 của Ban Bí thư, số 55 của Bộ Chính trị, số 08 của BCH Trung ương về trách nhiệm nêu gương cũng như Nghị quyết chuyên đề số 03-NQ/ĐUNH của Đảng ủy cơ quan NHTW về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên… Chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và các nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm được duy trì, thực hiện khá nghiêm túc; Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, triển khai thực hiện nghiêm túc…

 

C:\Users\anh.tranvan3\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DSC_9529.jpg

Đồng chí Trần Việt Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đồng chí Trần Việt Bắc lưu ý: Cấp ủy khóa mới và Hội đồng Thành viên, Ban Điều hành Nhà máy tiếp tục phối hợp chặt chẽ, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Tập trung nâng cao năng lực quản trị, điều hành, đảm bảo đồng bộ về mọi mặt; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất ... góp phần thực hiện tốt kế hoạch được NHNN giao hàng năm. 

 

Đồng chí Trần Việt Bắc cũng đề nghị Cấp uỷ khoá mới cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Tổ chức triển khai có hiệu quả các nghị quyết số 02, 03, 04-NQ/ĐUNH ngày 19/7/2017 của Đảng ủy cơ quan NHTW về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong Đảng bộ cơ quan NHTW. Đồng thời, nghiên cứu, đề ra các giải pháp đột phá nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao toàn diện chất lượng chi bộ; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường giám sát đảng viên. Thực hiện tốt công tác dân vận; lãnh đạo các đoàn thể quần chúng hoạt động hiệu quả, tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện…

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà máy In tiền Quốc gia nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 10 đồng chí và Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

VA