Công đoàn Nhà máy quan tâm, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Đăng ngày: 31/08/2021 - Công đoàn Nhà máy In tiền Quốc gia

          Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp với nhiều ổ dịch, nhiều ca mắc lây lan trong cộng đồng. Nhà máy In tiền Quốc gia đã có nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động và cho sản xuất. Thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam về việc hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Công đoàn Nhà máy đã và đang thực hiện chi các chế độ hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động phải nghỉ việc theo yêu cầu, thông báo cách ly y tế; quan tâm, hỗ trợ kịp thời cho các hộ gia đình đoàn viên, người lao động nằm trong khu vực bị cách ly, phong tỏa, góp phần khắc phục khó khăn trong giai đoạn hiện nay.
 
          Được sự quan tâm của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động Nhà máy 10.000 chiếc khẩu trang y tế (200 hộp). Công đoàn Nhà máy đã trích quỹ Công đoàn mua thêm số lượng khẩu trang để đảm bảo cấp phát cho toàn thể cán bộ đoàn viên, người lao động Nhà máy mỗi người 01 hộp.
 
          Thời gian gần đây, dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội diễn biến rất phức tạp với nhiều ổ dịch, nhiều ca mắc lây lan trong cộng đồng khiến nhiều khu vực, địa bàn sinh sống của đoàn viên, người lao động Nhà máy bị phỏng tỏa, cách ly y tế, phải nghỉ việc nhiều ngày và gặp khó khăn trong việc mua bán thực phẩm hàng ngày. Công đoàn Nhà máy đã kịp thời mua quà hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình đoàn viên, người lao động phải nghỉ việc và đang thực hiện cách ly trong khu vực bị phong tỏa 01 phần quà trị giá khoảng 1.000.000 đ (một triệu đồng)/ hộ gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu, gồm 10kg gạo ST 24, 01 thùng mì ăn liền, 01 chai dầu ăn 2 lít, 1kg thịt lợn, 2kg thịt gà, sữa tươi. Qua đó thể hiện sự quan tâm, động viên tới các hộ gia đình đoàn viên, người lao động, góp phần khắc phục khó khăn trong giai đoạn hiện nay.
 
 
 
 
Công đoàn Nhà máy In tiền Quốc gia