Đại hội các Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Nhà máy In tiền Quốc gia, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đăng ngày: 21/02/2023 - Nhà máy In tiền Quốc gia

          Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận tiến tới Đại hội Công đoàn Nhà máy In tiền Quốc gia, từ ngày 08/02/2023 đến ngày 15/02/2023, các Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Nhà máy In tiền Quốc gia đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 
          Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Công đoàn Nhà máy, các Công đoàn bộ phận đã tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Công đoàn lần thứ X nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đề ra. Nhiệm kỳ 2023 – 2028, các Công đoàn bộ phận sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, ra sức vận động cán bộ đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện nay; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các chương trình hành động để hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ những năm tiếp theo; vận động cán bộ công nhân viên tích cực thực hiện tham gia xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Công đoàn trong sạch vững mạnh; duy trì và phát triển phong trào văn hoá - thể thao; tiếp tục làm tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội.
 
          Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn các bộ phận nhiệm kỳ 2023 – 2028 có phẩm chất đạo đức, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín, được đoàn viên công đoàn tín nhiệm, có đủ năng lực, trình độ và khả năng triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn bộ phận khóa XI và bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Nhà máy In tiền Quốc gia nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 
          Một số hình ảnh tại Đại hội:
 
Toàn cảnh đại hội
 
Các đoàn viên công đoàn dự đại hội
 
Các đoàn viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới
 
Đồng chí Lê Thái Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên phát biểu chỉ đạo đại hội
 
Đồng chí Phan Thị Hồng Thắm, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Nhà máy
 phát biểu chỉ đạo Đại hội.
 
Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận 1, nhiệm kỳ 2023 - 2028
 
Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận 2, nhiệm kỳ 2023 - 2028
 
Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận 3, nhiệm kỳ 2023 - 2028
 
Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận 4, nhiệm kỳ 2023 - 2028
 
Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận 5, nhiệm kỳ 2023 - 2028
 
Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận 6, nhiệm kỳ 2023 - 2028
 
Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận 7, nhiệm kỳ 2023 - 2028
 
Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận 8, nhiệm kỳ 2023 - 2028
 
Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận 9, nhiệm kỳ 2023 - 2028