Đại hội Thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ nhất

Đăng ngày: 04/08/2023 - Lao động

Ngày 4.8, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất, năm 2023.