Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển

Đăng ngày: 24/08/2023 - Thời báo ngân hàng

Trong hai ngày 22-23/8, Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển" được tổ chức tại Hà Nội.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại Đại hội
 
Đại hội có nhiệm vụ tổng kết hoạt động Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, công nhân viên chức người lao động ngành Ngân hàng với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN; bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
 
Đồng chí Đào Minh Tú, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phát biểu tại Đại hội
 
Sau hai ngày làm việc, Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khoá VII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 41 đồng chí. Đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam được chỉ định là triệu tập viên triệu tập kỳ họp thứ nhất Ban chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng bầu 10 đồng chí là đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam.
 
Tại Đại hội, đồng chí Phan Thị Hồng Thắm, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch CĐCS Nhà máy In tiền Quốc gia vinh dự được bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2023 – 2028 với số phiếu rất cao 92,6%. Thời gian tới, CĐCS Nhà máy In tiền Quốc gia tiếp tục phát huy vai trò chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động Nhà máy.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc NHNN; đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực NHNN; đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc NHNN và các đại biểu tham gia bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028
 
Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt tại Đại hội
 
Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028
1. Đồng chí Đào Minh Tú, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa VI
2. Đồng chí Nguyễn Khánh Chi, Chi ủy viên Chi bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa VI
3. Đồng chí Trần Hồng Tuấn, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa VI
4. Đồng chí Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa VI, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
5. Đồng chí Cao Văn Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan NHTW, Chủ tịch Công đoàn CQNHNNTW, Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC)
6. Đồng chí Đinh Thị Tố Nga, Ủy viên Ban Thường vụ khóa VI, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
7. Đồng chí Lê Thị Quyên, Ủy viên Ban Thường vụ khóa VI, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn CQNHNNTW
8. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Chi ủy viên Chi bộ, Ủy viên Ban Thường vụ khóa VI, Chánh Văn phòng Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
9. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ NHNN Việt Nam
10. Đồng chí Trần Phương, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
11. Đồng chí Phạm Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ khóa VI, Thành viên HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
12. Đồng chí Trần Duy Đông, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội
13. Đồng chí Nguyễn Đình Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
14. Đồng chí Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn cơ sở Học viện Ngân hàng
15. Đồng chí Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI, Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
16. Đồng chí Nguyễn Đức Lệnh, Phó Bí thư Đảng ủy khối Ngân hàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở NHNN Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
17. Đồng chí Vũ Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
18. Đồng chí Hạ Thị Thiều Dao, Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
19. Đồng chí Phạm Thị Liên, Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI, Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
20. Đồng chí Đỗ Trần Quý, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
21. Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở NHNN Chi nhánh Hà Nội
22. Đồng chí Đặng Mai Phương, Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI, Thành viên chuyên trách HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
23. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Tín dụng, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
24. Đồng chí Phạm Thị Hương Giang, Trưởng phòng Văn phòng Công đoàn trụ sở chính, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
25. Đồng chí Ngô Quang Lương, Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
26. Đồng chí Đặng Đình Thích, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
27. Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam
28. Đồng chí Tạ Xuân Giao, Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI, Phó Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
29. Đồng chí Phạm Hồ Bắc, Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
30. Đồng chí Nguyễn Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
31. Đồng chí Nguyễn Thị Thái, Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
32. Đồng chí Nguyễn Đức Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
33. Đồng chí Phan Thị Hồng Thắm, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nhà máy In tiền Quốc gia
34. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thảo, Chi ủy viên, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở NHNN Chi nhánh TP. Cần Thơ
35. Đồng chí Vương Văn Minh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Tín dụng học sinh sinh viên và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng Chính sách xã hội, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Hội sở chính Ngân hàng Chính sách xã hội
36. Đồng chí Mai Thị Khương, Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI, Giám đốc Quản lý khách hàng tài chính công, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
37. Đồng chí Trần Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Nghệ An
38. Đồng chí Hoàng Văn Phúc, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
39. Đồng chí Võ Việt Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đồng Nai
40. Đồng chí Nguyễn Tiến Trường, Phó trưởng đại diện Văn phòng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam khu vực miền Trung
41. Đồng chí Nguyễn Thuần Phong, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thanh Hóa
 
Hương Giang - Hoàng Giáp