Toạ đàm trao đổi về Báo cáo Ổn định tài chính năm 2023

Đăng ngày: 31/05/2024 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày 29/5, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức tọa đàm trao đổi về Báo cáo Ổn định tài chính năm 2023.
 
 

Toạ đàm trao đổi về Báo cáo Ổn định tài chính năm 2023
 
 

Phát biểu khai mạc, ông Đào Văn Hà – Phó Vụ Trưởng Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính chia sẻ, Báo cáo Ổn định tài chính được Vụ Ổn đinh tiền tệ - tài chính (NHNN) phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Tổ công tác Ổn định tài chính của NHNN xây dựng hàng năm nhằm đánh giá những rủi ro mang tính hệ thống, nguy cơ tiềm ẩn xuất phát từ các yếu tố bên ngoài và bên trong cũng như các tác động của một số khu vực của nền kinh tế có ảnh hưởng quan trọng đến nguy cơ tổn thương và rủi ro trong hệ thống tài chính.

Tại Toạ đàm, đại diện Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính đã trình bày nội dung Báo cáo Ổn định tài chính năm 2023; việc xây dựng, phân tích Báo cáo đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì, đảm bảo ổn định hệ thống tiền tệ - tài chính Việt Nam trong bối cảnh thương mại toàn cầu suy giảm, kinh tế toàn cầu 2023 chậm lại rõ rệt sau đại dịch Covid-19.

image

Ông Đào Văn Hà – Phó Vụ Trưởng Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính phát biểu tại Toạ đàm

Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường sự phát triển và lành mạnh khu vực ngân hàng”, hoạt động tổ chức họp Tổ công tác Ổn định tền tệ - tài chính (Toạ đàm trao đổi về báo cáo ổn định tài chính) cũng là một trong những hoạt động quan trọng của Dự án nhằm trao đổi, lấy ý kiến về nội dung và nâng cao chất lượng của Báo cáo Ổn định tài chính.

Toạ đàm cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận, nội dung trao đổi xoay quanh nội dung báo cáo, các kết quả đạt được cũng như nhận định, khuyến nghị chính sách từ các đại biểu tham dự góp phần xây dựng Báo cáo Ổn định tài chính 2023 hoàn chỉnh.

HY