Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP22-11 Cung cấp giấy Kraft

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP22-11 Cung cấp giấy Kraft
Đăng ngày 16/8/2022
Thông tin chi tiết tại đây