Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình "Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ Nhà máy In tiền Quốc gia"

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình "Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ Nhà máy In tiền Quốc gia"
Đăng ngày 28/11/2022
Thông tin chi tiết tại đây