Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thẩm định giá thiết bị dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống camera giám sát Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thẩm định giá thiết bị dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống camera giám sát Nhà máy In tiền Quốc gia
Đăng ngày 03/1/2023
Thông tin chi tiết tại đây