Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình "Sửa chữa, cải tạo nền nhà xưởng A1"

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình "Sửa chữa, cải tạo nền nhà xưởng A1"
Đăng ngày 10/3/2023
Thông tin chi tiết tại đây