Đề nghị báo giá Văn phòng phẩm

Nhà máy In tiền Quốc gia đang xây dựng kế hoạch mua sắm văn phòng phẩm, đề nghị các đơn vị quan tâm báo giá
Đăng ngày 18/5/2023
Thông tin chi tiết tại đây