Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTC23-02 Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B05 năm 2023

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTC23-02 Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B05 năm 2023
Đăng ngày 16/8/2023
Thông tin chi tiết tại đây