Đề nghị báo giá phụ tùng máy BPS

Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu mua sắm phụ tùng cho máy phân loại và đóng gói sản phẩm hình nhỏ BPS 2000 OBIS (máy BPS)
Đăng ngày 23/8/2023
Thông tin chi tiết tại đây