Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình "Cải tạo, sửa chữa chống thấm dột, lăn sơn Phòng Tổ chức - LĐTL; nhà xưởng Cơ điện; nhà xưởng A2, A5 và một số công việc khác"

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình "Cải tạo, sửa chữa chống thấm dột, lăn sơn Phòng Tổ chức - LĐTL; nhà xưởng Cơ điện; nhà xưởng A2, A5 và một số công việc khác"
Đăng ngày 25/8/2023
Thông tin chi tiết tại đây