Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP23-24 Cung cấp nỉ cho máy in Intaglio

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP23-24 Cung cấp nỉ cho máy in Intaglio
Đăng ngày 12/9/2023
Thông tin chi tiết tại đây