Đề nghị báo giá lịch treo tường năm 2024

Nhà máy In tiền Quốc gia đang xây dựng kế hoạch xây dựng mua sắm lịch treo tường năm 2024, đề nghị các đơn vị quan tâm báo giá
Đăng ngày 23/10/2023
Thông tin chi tiết tại đây