Thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu "Cung cấp và lắp đặt 02 dây chuyền thiết bị in tiền chuyên dùng đồng bộ và hoàn chỉnh" - Dự án NH.09B

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu "Cung cấp và lắp đặt 02 dây chuyền thiết bị in tiền chuyên dùng đồng bộ và hoàn chỉnh" - Dự án NH.09B
Đăng ngày 01/11/2023
Thông tin chi tiết tại đây