Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp lịch treo tường năm 2024

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp lịch treo tường năm 2024
Đăng ngày 09/11/2023
Thông tin chi tiết tại đây