Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp quần áo bảo hộ cho người lao động năm 2023

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp quần áo bảo hộ cho người lao động năm 2023
Đăng ngày 17/11/2023
Thông tin chi tiết tại đây