Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Khám sức khỏe định kỳ năm 2023

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Khám sức khỏe định kỳ năm 2023
Đăng ngày 05/12/2023
Thông tin chi tiết tại đây