Kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp hàng tết cho CBCNV nhân dịp Tết âm lịch 2024

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp hàng tết cho CBCNV nhân dịp Tết âm lịch 2024
Đăng ngày 25/12/2023
Thông tin chi tiết tại đây