Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTC24-04 Cung cấp mực in bảo an mã hiệu B06 năm 2024

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTC24-04 Cung cấp mực in bảo an mã hiệu B06 năm 2024
Đăng ngày 03/4/2024
Thông tin chi tiết tại đây