Về việc làm rõ HSMT và gia hạn đóng thầu gói thầu VTC24-01 "Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B04 năm 2024"

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông tin làm rõ HSMT và gia hạn đóng thầu gói thầu VTC24-01 "Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B04 năm 2024"
Đăng ngày 11/4/2024
Thông tin chi tiết tại đây