Về việc làm rõ HSMT gói thầu VTC24-02 "Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B06 năm 2024" (lần 2)

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có hồ sơ làm rõ HSMT gói thầu VTC24-02 "Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B06 năm 2024" (lần 2)
Đăng ngày 11/4/2024
Thông tin chi tiết tại đây