Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP24-01 Cung cấp niken viên

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP24-01 Cung cấp niken viên
Đăng ngày 14/5/2024
Thông tin chi tiết tại đây