Kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu gói thầu VTC20-03 Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B05

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu gói thầu VTC20-03 Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B05
Thông tin chi tiết tại đây