Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp lắp đặt Camera giám sát tại tầng 3 nhà A5, khu vực sân nhà A1, A2, A3

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp lắp đặt Camera giám sát tại tầng 3 nhà A5, khu vực sân nhà A1, A2, A3
Thông tin chi tiết tại đây