Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp phụ tùng cho máy in phủ Heidelberg

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp phụ tùng cho máy in phủ Heidelberg
Thông tin chi tiết tại đây