Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo dưỡng hệ thống phòng cháy và chữa cháy nhà A5 - Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo dưỡng hệ thống phòng cháy và chữa cháy nhà A5 - Nhà máy In tiền Quốc gia
Thông tin chi tiết tại đây