Kết quả LCNT gói thầu VTC20-02 Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B04

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả LCNT gói thầu VTC20-02 Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B04
Thông tin chi tiết tại đây