Đề nghị báo giá thiết bị

Nhà máy In tiền Quốc gia dự kiến mua thiết bị đánh giá chất lượng in phủ
Thông tin chi tiết tại đây