Đề nghị báo giá vật tư

Nhà máy In tiền Quốc gia dự kiến mua mực máy in EPSON Stylus photo R3000
Thông tin chi tiết tại đây