Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa máy khắc lazer DLE

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa máy khắc lazer DLE
Thông tin chi tiết tại đây