Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa một số công việc trong khu nhà A1, A3, khu nhà ăn ca

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa một số công việc trong khu nhà A1, A3, khu nhà ăn ca
Đăng ngày 25/11/2020
Thông tin chi tiết tại đây