Đề nghị báo giá vật tư

Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu mua vật tư phục vụ sản xuất, đề nghị các đơn vị quan tâm báo giá
Đăng ngày 27/11/2020
Thông tin chi tiết tại đây