Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Xây dựng trạm bơm cải tạo thoát nước - Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Xây dựng trạm bơm cải tạo thoát nước - Nhà máy In tiền Quốc gia
Đăng ngày 28/7/2021
Thông tin chi tiết tại đây