Kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu gói thầu Cung cấp phụ tùng cho các máy In KBBNS

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu gói thầu Cung cấp phụ tùng cho các máy In KBBNS
Đăng ngày 21/11/2022
Thông tin chi tiết tại đây