Danh sách ngắn nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế gói thầu VTC20-05 Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B94

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Danh sách ngắn nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế gói thầu VTC20-05 Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B94
Thông tin chi tiết tại đây