Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp bộ lưỡi dao sử dụng cho máy xé hủy CW-1836

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp bộ lưỡi dao sử dụng cho máy xé hủy CW-1836
Đăng ngày 16/9/2021
Thông tin chi tiết tại đây